puntval.org logomenu puntval

Formulari d'adhesió d'associacions o agrupacions

Si vols adherir-te, és necessari ser membre d'alguna associació, institució, agrupació o federació cultural.

Serà necessari incorporar un botó per a adherir-se a puntVAL

Si voleu que aparega el logo de l'associació, adjunteu-lo a puntvalgmail.com

Envieu la següent informació per correu electrònic:

Nom de l'entitat*:

CIF de l'entitat:

Anagrama de l’entitat (adjunt):

Nom del responsable:

Telèfon*:

Correu electrònic*:

Comentaris:

La comunicació entre les entitats adherides serà exclusivament per correu electrònic.

Adhesió a grups socials

Facebook

Tuenti

 

Adherir-se - Adherits - Notícies - Informació - Recolzar - Enllaços

Copyright © puntVAL - infopuntval.org